İş Güvenliğinin Önemi Akbük Tadilat
News Photo

İş Güvenliğinin Önemi Akbük Tadilat

İş güvenliğinin önemi, her işletmenin farkında ve bilincinde olması gereken bir mevzudur. Bu kapsamda iş güvenliği, ilgili mevzuat çerçevesinde düzgün bir şekilde uygulandığı takdirde; çalışanlar daha güvende olacak ve çalışacak, işletmeler de yapmış oldukları düzenlemelerin verdiği huzurla hareket edeceklerdir. İş güvenliğinin maksadı, çalışan ve işveren için sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasını sağlamaktır.

İş güvenliği ve iş yeri hekimliği, bu sağlıklı ortamın sağlanması için üzerine düşen sorumlulukları tam olarak yerine getirmelidir. İşletmelerin de iş güvenliği hususunda personeline gerekli eğitimi vermesi gerekmektedir. Mevzuat doğrultusunda düzenlenmesi gereken risk analiz belgeleri, eksiksiz bir şekilde hazırlanılmalıdır. Takip edilmesi ve arşivlenmesine yönelik sorumluluk OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) bünyesindedir.

İş Güvenliği Nedir?

İş güvenliğinin tanımı, özetle iş yerlerindeki risklerin tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması veya minimum düzeye çekilmesini içermektedir. İşin özelliği ve kullanılması gereken iş ekipmanları gibi şartların; işletmenin bulunduğu tehlike sınıfı doğrultusunda dikkate alınması da iş güvenliği açısından son derece mühimdir. Risklerin değerlendirilmesi, personel sağlık kontrollerinden eğitimine kadar tüm aşamaların yasal bir zorunluluk olarak yerine getirilmesi; işletmelerin gerçekleştirmesi gereken önemli sorumluluklardandır. Gerek işveren gerekse de personel mevzuata uygun bir şekilde değerlendirilmektedir. İş ortamında herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermeden sürekliliği sağlamayı hedefleyen iş güvenliği, olası risklerin en aza indirgenmesi hususunda ilgililere kritik görev ve sorumluluklar vermektedir. Bu görev ve sorumlulukların harfiyen ve muntazaman yerine getirilmesi gerekir.

İş Güvenliği Amaçları

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında, firmanın tehlike sınıfına göre değerlendirilmesi ve buna uygun deneyimli bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanının firmaya atanması, ilgililerin sorumluluklarını yerine getirmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca uygun biçimde ele alınan her konu, iş güvenliğinin önemi olarak değerlendirilmektedir. Sorunların ve risklerin değerlendirilmesi, buna uyumlu bir şekilde çözümlerin ele alınması işveren ve uzmanın iş birliğiyle mümkün hale gelebilecektir. İnsan hayatına verilen önemin somut bir şekilde ortaya konulması, eğitimli personellerin yetiştirilmesi, firma sahiplerinin mevzuatın yeni çıkan hükümleri doğrultusunda bilgilendirilmesi gibi birçok konu OSGB tarafından yapılmaktadır.

Bu Haberi Paylaş

Yorum Yap

İşletmeniz için kaliteli hizmetimizi almak ister misiniz?