Akbük Drenaj Neden Yaptırılır?
News Photo

Akbük Drenaj Neden Yaptırılır?

Yaşam için vazgeçilmez bir kaynak olan su, yapılara ve duvarlara zarar vermektedir. Bu sebeple, suyun yapılardan uzak tutulması gerekmektedir. Evleri olumsuz yönde etkileyen suyun uzaklaştırılması için doğal veya yapay yöntemlerle yapılan çalışmaya drenaj adı verilmektedir. Drenaj yapıldıktan sonra evlerde veya başka yapılarda suya ait bir zarara rastlanılmamaktadır. Bu sebeple, drenaj yaptırılması elzemdir. Drenaj yaptırılmasıyla beraber yapının sağlamlığı ve uzun süre dayanıklılığı sağlanabilmektedir.

Herhangi bir yapıda veya yol inşaatlarının zemininde suyun yer alması; çeşitli sorunları gündeme getirmektedir. Su, don olaylarıyla birlikte zemin içinde sıkışıp donarak hacim değiştirir. Yol üstünde ve altında bulunan yapı, hacim değişimi sonucunda zarar görür. Bu zararlar hafife alınabilecek türden zararlar değildir. Oluşan bu zararlar sonucu büyük tehlikeler oluşabilmektedir.

Drenaj Çeşitleri

Drenaj iki çeşide ayrılmaktadır. Çeşitli bölgelerde oluşan hasarı ve kaçak suyu engellemek maksadıyla yapılan drenajlar, daha sağlıklı bir hayat sunmakla birlikte aynı zamanda yapılara da koruma sağlamaktadır. İç ve dış drenaj olarak ayrılan drenaj çeşitlerinden hangisi yapıya uygunsa o drenaj çeşidi seçilerek yaptırılabilir.

İç Drenaj Nedir ve Nasıl Yaptırılır?

İç drenaj, ekseriyetle dış drenajı yaptırma olanağının bulunmadığı durumlarda yapılmakta olan drenaj çeşidine denilir. Bodrum katlarına uygulanmakta olan bu drenaj çeşidinde, belli ölçüde derinliğe sahip ve ortalama boyutlarda bir kuyu yapılır. Kuyunun yapımının ardından harç kullanılmaksızın kuyu, moloz ve taş duvar biçiminde örülür. Kuyu, üzerine beton ya da sac bir kapak kullanılarak kapatılır. Su motoru ve pompası vasıtasıyla zeminden sızmakta olan su dışarı atılır.

Dış Drenaj Nedir ve Nasıl Yaptırılır?

Dış drenaj, iç drenajdan farklı bir şekilde bina çevresine uygulanılmaktadır. Binanın temel duvarları arasına belli ölçüde derinliğe sahip bir kanal açılır. Açılmakta olan kanalın tabanına belli bir çapta beton veya kil künkler belirli aralıklarla konulur. Kanal içerisine künk yüksekliğinin yarısında olacak biçimde kil dolgu yerleştirilir. Yüzeye yakın kısımlar ise kum ile doldurulur. En düşük seviyede olan künk, kanalizasyon gibi bir şebekeye bağlanılarak su binadan uzaklaştırılır.

Bu Haberi Paylaş

Yorum Yap

İşletmeniz için kaliteli hizmetimizi almak ister misiniz?